Styrelsen för 2024

Föreningen styrs av en årsstämma som väljer styrelse på en tid av ett år för att verkställa stämmobesluten. Uppdraget är att förvalta Bygdegården så den är tillgänglig för dess medlemmar, bygdens föreningar och andra intresserade brukare.

Styrelsen för 2024. Invald på årsmötet 2024-03-18

Hedersordförande Jan-Erik Jansson
Ordförande Staffan Hassius hassius61@gmail.com
Ledamot Monica Håkansson
Ledamot Jenny Andersson
Ledamot Willy Andersson willy51235123@gmail.com
Suppleant Ludde Dahl
Suppleant Jan Eriksson jan@securum.se
Suppleant Tomas Holmberg
Suppleant Roger Österberg osterberg.roger@gmail.com