Styrelsen för 2021

Föreningen styrs av en årsstämma som väljer styrelse på en tid av ett år för att verkställa stämmobesluten. Uppdraget är att förvalta Bygdegården så den är tillgänglig för dess medlemmar, bygdens föreningar och andra intresserade brukare.

Styrelsen för 2022.

Hedersordförande Jan-Erik Jansson
Ordförande Michael Löfroth michael.lofroth@telia.com
Ledamot Staffan Hassius hassius61@gmail.com
Ledamot Annelie Palm
Ledamot Jessica Slove Davidson
Ledamot  Willy Andersson willy51235123@gmail.com
Suppleant Jan Eriksson jan@securum.se
Suppleant Roger Österberg osterberg.roger@gmail.com
Suppleant Monica Andersson
Suppleant Tomas Holmberg tomasxvs1300@gmail.com