Styrelsen för 2021

Föreningen styrs av en årsstämma som väljer styrelse på en tid av ett år för att verkställa stämmobesluten. Uppdraget är att förvalta Bygdegården så den är tillgänglig för dess medlemmar, bygdens föreningar och andra intresserade brukare.

Styrelsen för 2021 valdes in vid årsmötet den 18 mars 2021.

Hedersordförande Jan-Erik Jansson
Ordförande Michael Löfroth michael.lofroth@telia.com
Sekreterare Staffan Hassius hassius61@gmail.com
Kassör  Annelie Palm
Ledamot  Tomas Holmberg tomasxvs1300@gmail.com
Ledamot  Willy Andersson willy51235123@gmail.com
Suppleant Jan Eriksson jan@securum.se
Suppleant Jan Hultman
Suppleant Lena Andersson
Suppleant Monica Lööf roslagens@gmail.com
Suppleant
Roger Österberg osterberg.roger@gmail.com