Vi kommer att gå igenom förutsättningar och framtida affärsmöjligheter inom detta område. Med biogas kan lantbruket skapa förnybar energi samtidigt som flytgödsel och hästgödsel tillvaratas.

Den stora biogaspotentialen finns från gödsel som ännu inte rötas.

Dagen är kostnadsfri, vi bjuder på fika och lunch.

Läs mer: https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/malardalen/2021/12/nya-forutsattningar-for-biogas–gastraktor-langsiktiga-stod-energipriser-och-hastgodsel

Niklas Bergman, niklas.bergman@lrf.se, 010-184 44 60