Vad menas med åldersgränserna?

 

15-årsgräns innebär att man utan vuxet sällskapet måste ha fyllt 15 år och också kan styrka detta vid insläpp till filmen. Med vuxen är det tillåtet att från 11 års ålder se filmen.

11-årsgräns innebär att man utan vuxet sällskap på filmen måste fyllt 11 år. Med vuxen är det tillåtet att från 7 års ålder se filmen.

7-årsgräns innebär att man utan vuxet sällskap på filmen måste fyllt 7 år. Med vuxen är filmen barntillåten. Barntillåten film är tillåten för alla åldrar.

Ibland händer det att ingen åldersgräns alls är angiven eller att det står att filmen inte är granskad. Det innebär med automatik att 15-års åldersgräns gäller, även om den inte verkar vara uppenbart skadlig.

Som biografägare och som arena för publika visningar av film är vi skyldiga att kontrollera att lag om åldersgränserna följs (Lag 2010:1882, §11) . Man behöver vara beredd att kunna styrka sin ålder med en ID-handling, till exempel pass.

Mer om åldersgränser på bio:

Många undrar hur åldersgränserna för olika filmer bestäms och vad de innebär. Statens medieråd är en myndighet som granskar filmer för att avgöra om de på något sätt kan anses vara skadliga för minderåriga. Åldersgränserna är däremot inte en rekommendation för vilka filmer som passar en viss åldersgrupp. Statens medieråd avgör efter granskning om en film ska vara barntillåten, tillåten från 7 år, tillåten från 11 år eller tillåten från 15 år. En film som av någon anledning inte granskats får automatiskt 15-årsgräns.

Åldersgränserna är som sagt inte tänkta som vägledning om man vill se vilka filmer som passar yngre biobesökare. Då är det bättre att leta efter genrebeteckningarna “barn” eller “familj”. Dessa markeringar visar på vilka filmer som är avsedda för den yngre publiken.

Vill du veta mer om åldersgränser kan du läsa om det på Statens medieråds webbplats.